Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove obavlja zajedničke poslove za potrebe Ureda: opće, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove, poslove javne nabave te poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Ureda.