Služba za zajedničke poslove – kontakti

voditelj službe
SINIŠA ČURLA, dipl. iur.

tel: 01 6345 172
e-mail
1. Odjel za financije, računovodstvo i nabavu

Tanja Grgić, bacc.oec. voditeljica odjela
tel: 01 6345-237, fax: 01 6345-137
e-mail:
 Smilja Blažek, računovodstvena referentica – financijski knjigovođa
tel: 01 6345-244

Marina Kovačićek, stručna referentica
tel: 01 6345-255, fax: 01 6345-198

Ivanka Žužić-Blažeković, stručna referentica
tel: 01 6345-242

Srećko Dražić
, ekonom
tel: 01 6345-194

2. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove
Petrica Šmit, struč. spec. oec, voditeljica odjela
tel: 01 6345-191

Ivan Kuljovski, viši stručni referent za ljudske potencijale
tel: 01 6345-193, fax: 01 6345-225

Svjetlana Breitenfeld, upravna referentica za ljudske potencijale
tel: 01 6345-191, fax: 01 6345-225

Ivica Validžić, viši informatički referent
tel: 01 6345-103

Željka Mihovilović, viša informatička referentica
tel: 01 6345-122

Roberta Žalac, stručna referentica
tel: 01 6345-236, fax: 01 6345-137

Dragica Popović-Obelić, administrativna referentica za poslove pisarnice
tel. 01 6345-236