Služba za opću upravu – obrasci

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice umrlih

Zahtjev za izdavanje isprave iz knjige državljana

Zahtjev za promjenu osobnog imena

Zahtjev za upis u Registar udruga RH

Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u RH

Zahtjev za Izvadak iz Registra udruga RH

Zahtjev za upis u registar birača – evidenciju birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u RH

Zahtjev za upis u registar birača – u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

OBRAZAC IZJAVA – državljani EU