Služba za gospodarstvo – obrasci

autoprijevozništvo: 

 • Zahtjev za izdavanje licencije
 • Zahtjev za izdavanje izvoda licencije
 • Zahtjev za odjavu licencije

dadilje: 

 • Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

obrt: 

 • Prijava za upis u obrtni registar
 • Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar
 • Prijava za upis pristupanja-istupanja ortaka u obrtni registar
 • Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i domaće radinosti
 • Prijava za upis u evidenciju o pravnim osobama koje obavljaju vezane obrte
 • Zahtjev za izdavanje izvatka iz obrtnog registra
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja osobama koje se ne vode u obrtnom registru

pogrebnička djelatnost: 

 • Zahtjev za pogrebničke djelatnosti – obrtnik
 • Zahtjev za pogrebničke djelatnosti – trgovačko društvo

promet: 

 • Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

šumarstvo: 

 • BD-1 Zahtjev za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca
 • BD-2 Evidencija o božićnim drvcima

turistički vodiči: 

 • Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
 • Zahtjev za izdavanje iskaznice za turističkog vodiča

trgovina: 

 • Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
 • eUred za djelatnost trgovine – Predaja zahtjeva za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

ugostiteljstvo: 

 • Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 • Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu
 • Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu