Sluzba za gospodarstvo – kontakti

voditelj službe
VANJA BALEN, dipl.oec.

Tel: 01

1. Odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Zlatko Šijaković, voditelj odjela
Tel: 01
Barbara Maričević, samostalna upravna referentica za obrt
Tel: 01

2. Odjel za gospodarstvo
Zdenko Fabić, dipl.ing. voditelj odjela
Tel: 01
Fax: 01 6345-150