Služba za društvene djelatnosti – obrasci

obrasci: Microsoft Office document iconZahtjev za upis u registar udruga poslodavaca i sindikataMicrosoft Office document iconIZJAVA o odricanju od prava na žalbuMicrosoft Office document iconZahtjev za kolektivni ugovorII svjetski rat: 

 • ZAHTJEV za priznavanje prava na besplatne udžbenike
 • IZJAVA o korištenju prava na besplatne udžbenike
 • PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA I UKUPNOM PRIHODU ČLANOVA KUĆANSTVA U PRETHODNOJ GODINI
 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SVOJSTVA
 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA na dodatak za njegu i pomoć druge osobe
 • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE
 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA na dodatak za pripomoć u kući

besplatna pravna pomoć: 

tel: 01

 • Izričita pisana suglasnost
 • Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći

branitelji: 

 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
 • ZAHTJEV za priznavanje prava na besplatne udžbenike
 • IZJAVA o korištenju prava na besplatne udžbenike
 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ iz čl. 6. st. 1. Uredbe
 • PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA I UKUPNOM PRIHODU ČLANOVA KUĆANSTVA U PRETHODNOJ GODINI
 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA
 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA na doplatak za njegu i pomoć druge osobe
 • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE
 • Zahtjev – povrat troškova pokopa
 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA na doplatak za pripomoć u kući
 • ZAHTJEV ZA POKOP HRVATSKOG BRANITELJA UZ VOJNE POČASTI

humanitarna pomoć: 

tel: 01 6345-138

 • Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
 • Obrazac 2. – Trogodišnji program rada
 • Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
 • Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
 • Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
 • Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije
 • Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
 • Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

kultura: 

 • Obrazac prijave za upis u očevidnik kazališta
 • Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja i galerija i zbirki unutar ustanova i dr. pravnih osoba
 • Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu

objave: 

 • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBJAVE ZA POVLAŠTENI PRIJEVOZ

potvrde o uzdržavanju: 

 • popis potrebne dokumentacije – potvrde o uzdrzavanju i dr
 • POTVRDA O OBITELJSKOM STANJU – KUĆNA LISTA
 • zahtjev za ovjeru – potvrda o životu
 • zahtjev za potvrde za uzdržavanje

prosvjeta: 

 • ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA/UČENIKA
 • obrazac 6 – zahtjev za utvrdjivanje psihofizickog stanja djeteta – prijevremeni upis
 • Zahtjev za izdavanjem rješenja o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilja
 • Zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada i ostvarivanja programa predškolskog odgoja kao kraćeg programa
 • Zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima u dječjem vrtiću
 • Zahtjev – osnivanje dječjeg vrtića
 • Zahtjev – početak programa predškole u OŠ
 • Zahtjev za uvrštenje u popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole radi utvrđivanja psihofizičkog stanja

sport: 

tel: 0

 • Zahtjev za upis u Registar športskih djelatnosti
 • Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu pravne osobe u Registar športskih djelatnosti
 • Zahtjev za upis promjena u Registar športskih djelatnosti pravnih osoba
 • Zahtjev za upis fizičke osobe u registar športskih djelatnosti – Obrazac broj 2
 • Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u Registar športskih djelatnosti
 • Zahtjev za upis promjena u Registar športskih djelatnosti fizičkih osoba
 • Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz Registra športskih djelatnosti

zdravstvena zaštita: 

 • Popis dokumentacije za zdravstvenu
 • ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 • Zahtjev za ovjeru Knjige evidencije o primanju i izdavanju opojnih droga