Ispostava Zaprešić

za Grad Zaprešić, te Općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušćaadresa ispostave: 

10290 Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

voditeljica:
ANDREJA MARTINČEVIĆ,dipl.soc.radnica po ovlaštenju Predstojnicekontakt: 

e-mail: 
centrala: 01 3350-555
fax: 01 3310-343

Odsjek za gospodarstvo
Zlatko Šijaković, voditelj odsjeka za gospodarstvo tel: 01 3350-662
Siniša Ćurla, upravni savjetnik za gospodarstvo, tel: 01 3350-656
    Tomislav Leskovar, samostalni upravni referent za gospodarstvo, tel: 01 3350-660
    Maja Cerjak, viši upravni referent za gospodarstvo, tel: 01 3350-656
    Martina Gašparević, upravna referentica za gospodarstvo, tel: 01 3350-659

Odsjek za društvene djelatnosti
    Andreja Martinčević, voditeljica odsjeka, tel: 3350-665
    Petra Pavetić, upravna savjetnica za društvene djelatnosti, tel: 3350-658, 3350-657

Odsjek za opću upravu
    Branko Ištuk, voditelj odsjeka, tel: 01 3350-618
    Dubravko Iveković, upravni referent za popis birača, tel: 01 3350-638   
    Matični ured Zaprešić
    Matični ured Brdovečko Prigorje
    Matični ured Jakovlje
    Matični ured Pušća

Služba za imovinsko-pravne poslove
    tel: 01 3350-656 

Ovo je neslužbena stranica, sve službene podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave https://mpu.gov.hr/