Ispostava Velika Gorica

za Grad Velika Gorica, te Općine Kravarsko, Orle i Pokupskoadresa ispostave: 

10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

voditeljica ispostave:
MIRELA UROIĆ-ŠTEFANKO po ovlaštenju Predstojnikakontakt: 

e-mail: 

elektronička kontaktna točka:
ustrojstvene jedinice u Ispostavi: 

Odsjek za gospodarstvo
  Jasna Šagud, voditeljica odsjeka tel: 01 6254-016, fax: 01 6254-025
  Mila Bečka, upravna savjetnica za gospodarstvo, tel: 01 6254-026
  Berislav Musa, viši upravni savjetnik za gospodarstvo tel. 6254-026
  Kristina Jankeš, samostalni upravni referent za gospodarstvo tel. 6254-001
  Jasmina Obajdin, upravna referentica za gospodarstvo, tel: 6254-001

Odsjek za društvene djelatnosti
  Mirela Uroić-Štefanko, voditeljica odsjeka
   tel: 01 6254-021, 01 6224-970, fax: 01 6254-025
  Iva Bitenc, upravna savjetnica za hrvatske branitelje, tel. 6254-004
  Vesna Vidović, upravna referentica, tel: 01 6254-025
  Martina Jovanović, samostalni upravni referent za društvene djelatnosti, tel. 6254-008
  Kristina Rozić, samostalni upravni referent za društvene djelatnosti, tel. 6254-008

Odsjek za opću upravu
  Nada Kovačić, voditeljica odsjeka, tel: 01 6254-028, fax: 01 6254-022
  Marija Hrvoić, upravna referentica za popis birača,
   tel: 01 6254-029 i fax: 01 6254-022    
  Matični ured Velika Gorica
  Matični ured Vukovina
  Matični ured Orle
  Matični ured Pokupsko

Služba za imovinsko-pravne poslove
  Luka Mrvelj, samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove, tel 6254-018
  Karmen Leder, administrativni referent, tel. 6254-000

Ovo je neslužbena stranica, sve službene podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave https://mpu.gov.hr/