Ispostava Samobor

za Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja, te Općinu Stupnikadresa ispostave: 

10430 Samobor, Trg kralja Tomislava 5

voditelj ispostave:
DUBRAVKO TARLE dipl.ing.šum
 po ovlaštenju Predstojnikakontakt: 

e-mail: pisarnica.sa
pisarnica: 01 3378-
fax: 01 337

elektronička kontaktna točka:
pisarnica.sam
ustrojstvene jedinice u Ispostavi: 

Odsjek za gospodarstvo
    Dubravko Tarle, voditelj odsjeka
    tel: 01 33781 330 fax: 01 337
    Mirjana Kovačić, viša upravna referentica za gospodarstvo, tel: 01 3362
    Verica Burek, upravna referentica, tel: 01 337
    Višnja Vlahović, upravna referentica, tel: 01 337

Odsjek za društvene djelatnosti
    Marina Koletić Tisak, voditeljica odsjeka, tel: 01 3378, fax: 01 3378
    Maja Rađenović-Fijan, upravna savjetnica za društvene djelatnosti,
    tel: 01 33

Odsjek za opću upravu
    Danica Pučar, voditeljica odsjeka, tel,fax: 01 3378, fax: 01 3378
    Matični ured Samobor
    Matični ured Sv. Nedelja
    Matični ured Bregana
    Matični ured Galgovo

Služba za imovinsko-pravne poslove
Lidija Lukšić, viša upravna savjetnica za imovinsko-pravne poslovetel: 01 3378-245, e-mail: lidija.lukzz.hr
Ljiljana Lehpamer Tandarić, upravna savjetnica za imovinsko-pravne poslove    tel: 01 33717, e-mail: ljiljana.lehpamezz.hr
Connie Popić,  upravna referentica za imovinsko-pravne poslovetel: 01 3378-248, e-mail: popic.connie@uduzz.hr

Ovo je neslužbena stranica, sve službene podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave https://mpu.gov.hr/