Ispostava Jastrebarsko

za Grad Jastrebarsko, te Općine Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberakadresa ispostave: 

10450 Jastrebarsko, Ulica Vlatka Mačeka 2

voditeljica ispostave:
GORDANA PAVKOVIĆ-PASECKY po ovlaštenju Predstojnicekontakt: 

e-mail: udu.zht.hr
pisarnica: 01 6281

elektronička kontaktna točka:
pisarnica.@.hr
ustrojstvene jedinice u Ispostavi: 

Služba za gospodarstvo (neposredni izvršitelji)
    Nikolina Kostelac tel: 01 62
    Vedrana Vučković, upravni savjetnik za gospodarstvo
    tel: 01 62

Služba za društvene djelatnosti (neposredni izvršitelji)
    Gordana Pavković Pasecky, upravna savjetnica za društvene djelatnosti,
    tel: 01 628, fax: 01 628
    Ivan Šmidlehner, samostalni upravni referent za hrvatske branitelje, stradalnike II  Svjetskog rata i zdravstvenu zaštitu
    tel: 01 628

Služba za opću upravu (neposredni izvršitelji)
    Helena Lončar, upravna referentica za popis birača
    tel. i fax: 628 
    Matični ured Jastrebarsko
    Matični ured PisarovinaSlužba za imovinsko-pravne poslove

Danijela Gilja, viši upravni savjetnik za imovinsko pravne poslove    tel: 01 628, e-mail: dan  

Jadranka Cvetan, upravna referentica za imovinsko-pravne poslove   tel: 01 628, e-mail:jadrank

Ovo je neslužbena stranica, sve službene podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave https://mpu.gov.hr/