Ispostava Ivanić Grad

za Grad Ivanić-Grad, te Općine Kloštar Ivanić i Križadresa ispostave: 

10310 Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1

voditeljica ispostave:
ANKICA LUKAČ po ovlaštenju Predstojnika
kontakt: 

e-mail:
centrala: 01 283
fax: 01 283

elektronička kontaktna točka:

ustrojstvene jedinice u Ispostavi: 

Služba za gospodarstvo (neposredni izvršitelji)
    Ankica Lukač, upravna savjetnica za gospodarstvo
    Iskra Žegor, upravna savjetnica za gospodarstvo
    tel: 01 2831-161

Služba za društvene djelatnosti (neposredni izvršitelji)
    Mirjana Paić, samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti
    tel: 01 2831-138

Služba za opću upravu (neposredni izvršitelji)
    Marko Lučić, upravni savjetnik za građanska stanja i registraciju udruga
    tel: 2831
    Štefica Vulama, upravna referentica za popis birača tel. i fax: 2831  
    Matični ured Ivanić-Grad
    Matični ured Kloštar-Ivanić
    Matični ured Križ

Služba za imovinsko-pravne poslove
    tel:

Ovo je neslužbena stranica, sve službene podatke možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave https://mpu.gov.hr/