LOKACIJE izdavanja potvrde - izbori za zastupnike u Europski parlament