stambeno zbrinjavanje

Naslov Datum
POSTUPANJE KOD FORMIRANJA LISTI PRVENSTVA ZA 2015. GODINU

11. veljače 2015.

11/02/2015 - 07:55
STAMBENO ZBRINJAVANJE - LISTA PRVENSTVA

03. lipnja 2014.

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za 2014. godinu (LISTA 4.), sukladno čl. 8. st. 1. t. 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi

03/06/2014 - 13:05
Subscribe to stambeno zbrinjavanje