zapošljavanje

Naslov Datum
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Zagreb, 26. studeni 2014.
Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje (osobe koje su prošle pismeno testiranje održano 26. studenog 2014. godine) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 123/14 dana 22. listopada 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

- ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ISPOSTAVA DUGO SELO
Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 15, dana 27. studenog 2014. godine (četvrtak) i to u 8,30 sati sa kandidatima

26/11/2014 - 11:45
POZIV ZA TESTIRANJE

Zagreb, 20. studeni 2014.

P O Z I V Z A T E S T I R A N J E

Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 123/14 dana 22. listopada 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

- ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ISPOSTAVA DUGO SELO

Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

Pisano testiranje održati će se dana 26. studenog 2014. godine (srijeda) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, u 7 sati.

20/11/2014 - 14:33
OBAVIJEST

Odgađa se testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 123/14 dana 22. listopada 2014. godine za radno mjesto:

- ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ISPOSTAVA DUGO SELO

Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

19/11/2014 - 16:05
POZIV ZA TESTIRANJE

Zagreb, 14. studeni 2014.

Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 123/14 dana 22. listopada 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

- ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ISPOSTAVA DUGO SELO
Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

Pisano testiranje održati će se dana 20. studenog 2014. godine (četvrtak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, u 7 sati.

14/11/2014 - 14:10
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

22. listopada 2014.

- ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ISPOSTAVA DUGO SELO
Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

22/10/2014 - 13:30
POZIV NA RAZGOVOR ( INTERVJU )

06. listopada 2014.

1) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – Ispostava Ivanić Grad (sa mjestom rada u Zagrebu)

Administrativni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove, 1 izvršitelj/ica

Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 15, dana 07. listopada 2014. godine (utorak) u 7,00 sati i to:

06/10/2014 - 14:25
POZIV ZA TESTIRANJE

30. rujna 2014.

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – Ispostava Ivanić Grad (sa mjestom rada u Zagrebu)
Administrativni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove, 1 izvršitelj/ica

Pisano testiranje održati će se dana 06. listopada 2014. godine (ponedjeljak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, i to:
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje slovom K, u 7,00 sati
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom L do kandidata čije prezime počinje slovom Ž, u 8,00 sati.

Razgovor/intervju sa kandidatima koji prođu pismeno testiranje održati će se u 07. listopada (utorak) u 7,00 sati.

30/09/2014 - 14:45
OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

15. rujna 2014.

- SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – Ispostava Ivanić Grad (sa mjestom rada u Zagrebu)
Administrativni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove, 1 izvršitelj/ica

15/09/2014 - 14:00
JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji

08. rujna 2014.

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

I. ZAGREB, SJEDIŠTE
Služba za društvene djelatnosti
1. upravni/a referent/ica za evidencije pravne pomoći – 1 polaznik/ica

Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove
2. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice – 1 polaznik/ica

Služba za imovinsko-pravne poslove
3. samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove - 2 polaznika/ica (sa mjestom rada 1 polaznika/ice u Ispostavi Samobor i 1 polaznik/ica u Ispostavi Dugo Selo)

Služba za opću upravu
4. samostalni/a upravni/a referent/ica za građanska stanja – 1 polaznik/ica (sa mjestom rada u Ispostavi Dugo Selo)
5. samostalni/a upravni/a referent/ica za registraciju udruga – 1 polaznik/ica

II. ISPOSTAVA DUGO SELO
Odsjek za gospodarstvo
6. viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica

III. ISPOSTAVA SAMOBOR
Služba za zajedničke poslove
7. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice – 1 polaznik/ica

IV. ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA
Služba za društvene djelatnosti
8. Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 polaznik/ica

V. ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Služba za gospodarstvo
9. Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 polaznik/ica

VI. ISPOSTAVA VRBOVEC
Služba za društvene djelatnosti
10. Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 polaznik/ica

11. Daktilograf/kinja – 1 polaznik/ica

VII.ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ
Služba za zajedničke poslove
12. administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 polaznik/ica

08/09/2014 - 09:00
IZMJENE PLANA PRIJAMA osoba na stručno osposobljavanje

03. rujan 2014.

03/09/2014 - 13:04
Subscribe to zapošljavanje