obavijesti

Naslov Datum
Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

01. kolovoz 2017.

01/08/2017 - 13:20
OBAVIJEST

3. travanj 2017.

U tijeku je rješavanje tehničkih problema na telefonskoj centrali u sjedištu pa neke linije neće biti dostupne danas do 17 sati.
Molimo građane za razumijevanje.

03/04/2017 - 09:55
O B A V I J E S T

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17 od 27.1.2017. godine) stupa na snagu 01.02.2017. godine.

31/01/2017 - 13:00
Odluka o izmjenama Odluke o određivanju uredovnih dana za rad matičnih ureda i matičnih područja

08. lipanj 2016.

08/06/2016 - 11:55
Preseljenje matičnog ureda

Obavještavamo da je sa 01.04.2016. Matični ured Pokupsko zajedno sa Matičnim područjem Kravarsko preseljen u Matični ured Velika Gorica.

25/03/2016 - 15:41

Pages

Subscribe to obavijesti