Služba za opću upravu - kontakti

voditeljica službe
LJUBICA JURČEVIĆ, dipl. iur.

Tel: 01 6345-213
e-mail: ljubica.jurcevic@uduzz.hr

 

Registar udruga:
Marijana Stepanić, tel: 01 6345-216, e-mail: marijana.stepanic@uduzz.hr
Valentina Vočanec, tel: 01 6345-254, e-mail: valentina.vocanec@uduzz.hr
 

Upravna inspekcija Ureda:
Nikša Matić, dipl.iur., viši upravni inspektor,
tel: 01 6345-152, e-mail: niksa.matic@uduzz.hr