Služba za opću upravu - kontakti

verzija za ispisverzija za ispis
voditeljica službe
LJUBICA JURČEVIĆ, dipl. iur.

Tel: 01 6345-213
e-mail: ljubica.jurcevic@uduzz.hr


Registar udruga:

Mladen Obelić, tel: 01 6345-146, e-mail: mladen.obelic@uduzz.hr

Marija Matelić, mag.iur., Samostalna upravna referentica za građanska stanja, registraciju udruga i nadzor akata
tel: 01 6345-147, e-mail: marija.matelic@uduzz.hr

Marijana Stepanić, tel: 01 6345-216, e-mail: marijana.stepanic@uduzz.hr

Nikša Matić, dipl.iur., Samostalni upravni referent za udruge
tel: 01 6345-128, e-mail: niksa.matic@uduzz.hr

Valentina Vočanec, tel: 01 6345-254, e-mail: valentina.vocanec@uduzz.hr