RJEŠENJE o zaključivanju popisa birača - Općina Preseka

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Služba za opću upravu


KLASA: 013-01/14-01/21
URBROJ: 238-04/1-14-3
Zagreb, 05. rujna 2014.


Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/12) Predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosiRJEŠENJE
o zaključivanju popisa biračaI. Zaključuje se Popis birača za Općinu Preseka s danom 05.09.2014. godine.

II. Na dan 03.09.2014. godine ukupan broj birača za Općinu Preseka je 1089 (tisuću osamdeset devet ).
PREDSTOJNIK
Joško Bule, dipl. iur.