RJEŠENJE o zaključivanju popisa birača - Općina Marija Gorica

KLASA: 013-01/14-01/01
URBROJ: 238-04/1-14-4
Zagreb, 31.01.2014.

Na temelju članka 49. stvaka 4. Zakona o registru birača ( "Narodne novine", broj 144/12 ), predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi


RJEŠENJE
o zaključivanju popisa birača


I. Zaključuje se Popis birača za OPĆINU MARIJA GORICA s danom 31.01.2014. godine

II....