OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka

       
R E P U B L I K A  H R V A  T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 013-01/14-01/21
URBROJ: 238-04/1-14-1
Zagreb, 04. kolovoza 2013.Na temelju članka 23. stavak 4. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12), Ured državne uprave daje slijedeću


O B J A V U    B I R A Č I M A


Vlada Republike Hrvatske je dana 17. srpnja 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka.
Ova Odluka objavljena je u „Narodnim novinama“, broj 87/2014, a stupa na snagu 14. kolovoza 2014. godine.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 14. rujna 2014. godine.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za opću upravu, Ispostava Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, telefon 01/2791-122 ili telefon/fax 01/2724-002, svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

    Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 03. rujna 2014. godine do 15,00 sati.

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena, te su dostupni podaci o nadležnom uredu i osobi ovlaštenoj za vođenje registra birača.
    Popis birača sastavlja se za izbore za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka, a sadrži birače koji imaju PREBIVALIŠTE na području Općine Preseka i VAŽEĆE OSOBNE ISKAZNICE.
Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice) od ovlaštene osobe Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Ispostavi Vrbovec.
                                     ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

                                      Milan Stipić, dipl.iur.