POZIV ZA TESTIRANJE

KLASA: 112-01/14-01/09
URBROJ: 238-06-02/2-14-41
Zagreb, 24. ožujak 2014.

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) upućujemo


POZIV ZA TESTIRANJE


Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 31/14 dana 07. ožujka 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

- Služba za zajedničke poslove – Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove - Viši/a informatički/a referent/ica, 1 izvršitelj/ica

Pisano testiranje održati će se dana 31. ožujka 2014. godine (ponedjeljak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, u 8,30 sati.
Razgovor/intervju sa kandidatima koji prođu pismeno testiranje održati će se u 10,00 sati.