POZIV ZA TESTIRANJE

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-01/21
URBROJ: 238-06-02/3-15-445
Zagreb, 21. svibanj 2015.Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15) upućujemo


P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E


    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 40/15 dana 10. travnja 2015. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službenička mjesta:

1) URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI – ZAGREB, SJEDIŠTE
Zamjenik/ica predstojnika – 1 izvršitelj/ica

2) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – ZAGREB SJEDIŠTE
Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove, 3 izvršitelj/ica

3) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – ISPOSTAVA VRBOVEC
Daktilograf/daktilografkinja, 1 izvršitelj/ica

4) SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU – Ispostava Ivanić Grad
Upravni/a savjetnik/ica za Građanska stanja, 1 izvršitelj/ica

5) SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU – Ispostava Jastrebarsko
Samostalni/a upravni/a referent/ica za Građanska stanja, 1 izvršitelj/ica

6) ODSJEK ZA UPRAVU – Ispostava Dugo Selo
Voditelj /ica za opću upravu, 1 izvršitelj/ica

7) ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU – ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Matičar/ka, 1 izvršitelj/ica

8) SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO – ISPOSTAVA VRBOVEC
Upravni/a savjetnik/ica za gospodarstvo, 1 izvršitelj/ica

9) ODSJEK ZA GOSPODARSTVO – ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ
Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo, 1 izvršitelj/ica

10) SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA
Upravni/a referent/ica za rad zdravstvo i socijalnu skrb, 1 izvršitelj/ica

11) ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ISPOSTAVA DUGO SELO
Samostalni/a upravni/a referent/ica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 1 izvršitelj/ica

12) SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – ISPOSTAVA SAMOBOR
Administrativni/a referent/ica za poslove pismohrane - 1 izvršitelj/ica

13) SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ
Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane - 1 izvršitelj/ica


Pisano testiranje i intervju za radno mjesto pod brojem:
1) Zamjenik/ica predstojnika, 1 izvršitelj/ica - održati će se dana 01. lipnja 2015. godine (ponedjeljak)  u dvorani Ministarstva uprave, Maksimirska 63, Zagreb, u 9,30 sati.

Pisano testiranje za ostala radna mjesta održati će se dana 02. i 03. lipnja 2015. godine u dvorani Ministarstva uprave, Maksimirska 63, Zagreb, i to za službenička mjesta pod rednim brojevima:

 • 12) Administrativni/a referent/ica za poslove pismohrane - 1 izvršitelj/ica i 13) Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane 1 izvršitelj/ica – 02. lipnja (utorak) u 9,00 sati (svi kandidati),

 • 03) Daktilograf/kinja - 1 izvršitelj/ica - 02. lipnja (utorak) u 10,00 sati (svi kandidati),

 • 07) Matičar/ka - 1 izvršitelj/ica - 02. lipnja (utorak) u 11,00 sati (svi kandidati),

 • 10) Upravni/a referent/ica za rad, zdravstvo i socijalnu skrb 1 izvršitelj/ica - 02. lipnja (utorak) u 12,00 sati (svi kandidati),

 • 6) Voditelj/ica Odsjeka - 1 izvršitelj/ica i 9) Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica - 02. lipnja (utorak) u 13,00 sati (svi kandidati),

 • 2) Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove - 3 izvršitelja/ica – 03. lipnja (srijeda)
 • - za kandidate čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje slovom L, u 9,00 sati
  - za kandidate čije prezime počinje sa slovom M do kandidata čije prezime počinje slovom Ž, u 10,00 sati.

 • 4) Upravni/a savjetnik/ica za građanska stanja -1 izvršitelj/ica i 8) Upravni/a savjetnik/ica za gospodarstvo -1 izvršitelj/ica - 03. lipnja (srijeda) u 11,00 sati (svi kandidati),

 • 5) Samostalni/a upravni/a referent/ica za građanska stanja -1 izvršitelj/ica - 03. lipnja (srijeda) u 12,00 sati (svi kandidati) i

 • 11) Samostalni/a upravni/a referent/ica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 1 izvršitelj/ica - 03. lipnja (srijeda) u 13,00 sati (svi kandidati).

                   
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA