POZIV ZA TESTIRANJE

KLASA: 112-01/14-01/05
URBROJ: 238-06-02/2-14-393
Zagreb, 28. veljače 2014.Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) upućujemo

POZIV ZA TESTIRANJE

Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 14/14 dana 05. veljače 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službenička mjesta:

1) SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU – ZAGREB, SJEDIŠTE
Stručni/a referent/ica, 1 izvršitelj/ica

2) SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE I ZAJEDNIČKE POSLOVE – ZAGREB, SJEDIŠTE
Viši/a stručni/a referent/ica za ljudske potencijale, 1 izvršitelj/ica

3) ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Upravni/a savjetnik/ica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 1 izvršitelj/icaPisano testiranje za sva tri radna mjesta će se održati u dvorani Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63, dana 07. ožujka 2014. godine (petak) i to za službeničko mjesto:

1. Stručni/a referent/ica u Službi za opću upravu (Zagreb, sjedište)
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje slovom K, u 9,30 sati
- za kandidate čije prezime počinje slovom L do kandidata čije prezime počinje slovom Ž, u 10,30 sati

2. Viši/a stručni/a referent/ica za ljudske potencijale u Službi za zajedničke poslove – Odjelu za ljudske potencijale i zajedničke poslove (Zagreb, sjedište)
- svi kandidati u 11,30 sati

3. Upravni/a savjetnik/ca za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u Odsjeku za društvene djelatnosti (Ispostava Velika Gorica)
- svi kandidati u 11,30 sati