POZIV ZA TESTIRANJE

KLASA: 112-01/14-03/01
URBROJ: 238-06-02/3-14-132
Zagreb, 02. srpanj 2014
.

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) upućujemo


POZIV ZA TESTIRANJE


Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 69/14 dana 06. lipnja 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službenička mjesta:

 1. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, ODJEL ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO – ZAGREB, SJEDIŠTE
  Samostalni/a upravni/a referent/ica za obrt, 1 izvršitelj/ica

 2. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO – ISPOSTAVA JASTREBARSKO
  Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo, 1 izvršitelj/ica


Pisano testiranje održati će se dana 08. srpnja 2014. godine (utorak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 i to za službeničko mjesto:
1. Samostalni/a upravni/a referent/ica za obrt, 1 izvršitelj/ica u Službi za gospodarstvo, odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo – Zagreb, sjedište

 • za kandidate čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje slovom Đ, u 8,30 sati
 • za kandidate čije prezime počinje slovom E do kandidata čije prezime počinje slovom LJ, u 9,30 sati
 • za kandidate čije prezime počinje slovom M do kandidata čije prezime počinje slovom P, u 10,30 sati
 • za kandidate čije prezime počinje slovom R do kandidata čije prezime počinje slovom Ž, u 11,30 sati


2. Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo u Službi za gospodarstvo (Ispostava Jastrebarsko)

 • svi kandidati u 12,30