POZIV NA RAZGOVOR ( INTERVJU )

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/14-05/03
URBROJ: 238-06-02/3-14-95
Zagreb, 06. listopad 2014.

P O Z I V    N A    R A Z G O V O R    ( I N T E R V J U )
 
Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje (osobe koje su prošle pismeno testiranje održano 6. listopada 2014. godine) u provedbi postupka oglasa objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ureda dana 15. rujna 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na određeno vrijeme na službeničko mjesto:

1) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – Ispostava Ivanić Grad (sa mjestom rada u Zagrebu)
Administrativni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove, 1 izvršitelj/ica

Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 15, dana 07. listopada 2014. godine (utorak) u 7,00 sati i to: