POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

KLASA: 112-01/14-01/05
URBROJ: 238-06-02/2-14-394
Zagreb, 10. ožujak 2014.Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemo


POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)


Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje (osobe koje su prošle pismeno testiranje) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 14/14 dana 05. veljače 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službenička mjesta:

1. Stručni/a referent/ica, 1 izvršitelj/ica u Službi za opću upravu (Zagreb, sjedište)

2. Viši/a stručni/a referent/ica za ljudske potencijale, 1 izvršitelj/ica u Službi za zajedničke poslove – Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove (Zagreb, sjedište)

3. Upravni/a savjetnik/ica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 1 izvršitelj/ica u Odsjeku za društvene djelatnosti (Ispostava Velika Gorica)

Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 13, dana 11. ožujka 2014. godine (utorak) i to: