POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/17-01/04
URBROJ: 238-06-02/3-18-223
Zagreb, 23. veljače 2018.     Na temelju članka 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17) upućujemoP O Z I V    N A   R A Z G O V O R   ( I N T E R V J U)    Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje (osobe koje su prošle pismeno testiranje održano 21. veljače 2018. godine) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  u „Narodnim novinama“ broj 119/17 od 01. prosinca 2017. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službenička mjesta:

1. Služba za imovinsko-pravne poslove -  Zagreb sjedište
Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko pravne poslove –     1 izvršitelj/ica

2. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica
Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

3. Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Zaprešić
Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

4. Služba za opću upravu, Odsjek za opću upravu – Ispostava Velika Gorica
Matičar/ka – 1 izvršitelj/ica

5. Služba za opću upravu, Odsjek za opću upravu – Ispostava Samobor
Matičar/ka – 1 izvršitelj/ica

     Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 14, dana 26. veljače 2018. godine (ponedjeljak):

1. u 9,00 sati sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem
1. Služba za imovinsko-pravne poslove -  Zagreb sjedište
Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj/ica:

REDNI
BROJ

IME
i PREZIME (inicijali)

OIB

1

L.M.

92699791245

2

M.T.

34138328922

3

M.Š.

04270538877

4

Đ.Š.

01783883981

5

B.P.

82660188942


2. u 10,15 sati sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem
2.
Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica

Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

REDNI
BROJ

IME
i PREZIME (inicijali)

OIB

1

M.J.

67884815334

2

Ž.G.

36561155693

3

K.J.

92021482144

4

I.Š.

53122422422


3. u 11,15 sati sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem
3.
Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Zaprešić

Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica
REDNI
BROJ

IME
i PREZIME (inicijali)

OIB

1

M.D.

46588555533

2

M.C.

58781014084

3

Ž.G.

365611556934. u 12,30 sati sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem
4. i 5.
Služba za opću upravu, Odsjek za opću upravu – Ispostava Velika Gorica i Ispostava Samobor

Matičar/ka – 1 izvršitelj/ica

REDNI
BROJ

IME
i PREZIME (inicijali)

OIB

1

S.B.

07741941684

2

M.H.

04757718764

3

I.M.

28753166764

4

N.Ž.

60208670063

5

A.V.

68320465569

6

B.I.

67644703232

7

T.D.

05656839661


 Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/intervjuu ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak razgovora/intervjua, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA