Popis lokacija za izdavanje potvrda na dan izboraBROJ

GRAD/OPĆINA

MJESTO IZDAVANJA POTVRDE

ADRESA

IME I PREZIME SLUŽBENIKA

TELEFON

1

Dugo Selo

ISPOSTAVA DUGO SELO

Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Snježana Sabljak, Mirjana Drugović

01/2753-122 01/2753-208

2

Brckovljani

DOM KULTURE A. CESAREC

Brckovljani, Stjepana Radića 80

Dražena Ursa

098/3130-168

3

Rugvica

OPĆINA RUGVICA

Rugvica, Trg Josipa Predavca 1

Dubravka Mladen

098/9621-925

4

Ivanić-Grad

ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD

Ivanić-Grad, Trg V.Nazora 1

Štefica Vulama, Vesna Volf

01/2831-160 01/2831-134

5

Kloštar Ivanić

MATIČNI URED KLOŠTAR IVANIĆ

Kloštar Ivanić, Školska 22

Marica Pavanić

01/2892-221

6

Križ

MATIČNI URED KRIŽ

Križ, Zagrebačka 7

Danica Majstorović

01/2824-503

7

Jastrebarsko

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2 (dvorišna
zgrada)

Helena Lončar, Svjetlana Breitenfeld

01/6284-464

8

Klinča Sela

MATIČNI URED KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28e

Danica Posinak

01/6289-350

9

Krašić i Žumberak

MATIČNI URED KRAŠIĆ
(izdaju se
potvrde za općine Krašić i Žumberak)

Krašić, Krašić 101

Božica Jurinić

01/6270-002

10

Pisarovina

MATIČNI URED PISAROVINA

Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13

Ljubica Prigled

01/6291-196

11

Samobor

ISPOSTAVA SAMOBOR

Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Branka Badovinac, Danica Pučar

01/3378-224 01/3378-222

12

Samobor

MATIČNI URED GALGOVO

Galgovo, M. Bogovića 3

Ana Kunović

01/3382-345

13

Stupnik

MATIČNI URED STUPNIK - MP STUPNIK

Gornji Stupnik, Gornjostupnička 33

Barica Jandrilić

01/6588-701

14

Sveta Nedelja

MATIČNI URED SVETA NEDJELJA

Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 5

Melita Križetić

01/3373-565

15

Sveti Ivan Zelina

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

Sveti Ivan Zelina
Trg A. Starčevića
12 (soba 19)

Štefica Hrković, Štefica Poldrugač

01/2060-489

16

Bedenica

OPĆINA BEDENICA

Bedenica, Bedenica 112

Mira Pentavec (od 07. do 13. sati), Biserka
Puhelek (od 13. do 19. sati)

01/2043-550

17

Velika Gorica

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

Marija Hrvoić, Nada Kovačić

01/6254-029 01/6254-028

18

Velika Gorica

DRUŠTVENI DOM ČRNKOVEC

Črnkovec, Črnkovec 53

Stjepan Vugrinec

098/916-7446

19

Velika Gorica

DRUŠTVENI DOM LUKAVEC

Lukavec, Dolenska 1

Jasmina Obajdin

091/540-6077

20

Velika Gorica

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA

Velika Mlaka, B. Bušića 7

Nataša Hećimović

098/936-4588

21

Velika Gorica

DRUŠTVENI DOM VUKOVINA

Vukovina, Stara cesta 14

Sandra Petrić

099/785-8125

22

Kravarsko

MATIČNI URED POKUPSKO (MP Kravarsko)

Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1

Mirjana Tačković

098/316-459

23

Orle

OPĆINA ORLE

Orle, Orle 5

Mirela Marušić

098/868-181

24

Pokupsko

OPĆINA POKUPSKO

Pokupsko, Pokupsko 25a

Dijana Vuglenović

098/1720-624

25

Vrbovec

ISPOSTAVA VRBOVEC

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9

Mladena Sesvečan, Marica Pavlović

01/2724-002 01/2791-122

26

Dubrava

MATIČNI URED DUBRAVA

Dubrava, Braće Radić 2

Vesna Stričak

01/2725-405

27

Farkaševac

OPĆINA FARKAŠEVAC

Farkaševac, Farkaševac 43

Mirjana Mikec

01/2727-003

28

Gradec

OPĆINA GRADEC

Gradec, Gradec 134

Ljubica Šoštarko

01/2797-097

29

Preseka

OPĆINA PRESEKA

Preseka, Preseka 57

Branka Mužar

01/2724-768

30

Rakovec

OPĆINA RAKOVEC

Rakovec, Rakovec 54

Ivanka Križan

01/2798-005

31

Zaprešić

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

Dubravko Iveković, Branko Ištuk

01/3350-638 01/3350-618

32

Zaprešić

DRUŠTVENI DOM JABLANOVEC

Jablanovec, Stubička 305

Ivana Pezić

01/3390-433

33

Zaprešić

VATROGASNI DOM POJATNO

Pojatno, Matije Gupca 90

Katica Štipak

091/1226-022

34

Bistra

OPĆINA BISTRA-KULTURNI CENTAR

Poljanica Bistranska, Bistranska 98

Marina Kovačićek

01/3391-618

35

Brdovec

MATIČNI URED BRDOVEČKO PRIGORJE

Prigorje Brdovečko, Zagrebačka 24

Vesna Bukovina

01/3397-274

36

Dubravica

OPĆINA DUBRAVICA

Dubravica, Pavla Štoosa 3

Irena Krklec

01/3399-360

37

Jakovlje

MATIČNI URED JAKOVLJE

Jakovlje, Adele Sixta 2

Martina Gašparević

01/3351-204

38

Luka

OPĆINA LUKA

Luka, Trg Svetog Roka 1

Štefica Kaužljar

01/3357-679

39

Marija Gorica

OPĆINA MARIJA GORICA

Marija Gorica, Gorička 18a

Mirjana Filipčić

01/3396-455

40

Pušća

MATIČNI URED PUŠĆA

Donja Pušća, Kumrovečka 109

Ana Kolarić

01/3353-276