Popis lokacija za izdavanje potvrda-drugi krug lokalnih izbora - 04.06.2017.RED. BROJ

GRAD/OPĆINA

MJESTO IZDAVANJA POTVRDE

ADRESA

IME I PREZIME SLUŽBENIKA

TELEFON

1

Dugo Selo

ISPOSTAVA DUGO SELO

Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Snježana Sabljak, Mirjana Drugović

01/2753-122, 2753-208

2

Ivanić-Grad

ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD

Ivanić-Grad, Trg V.Nazora 1

Štefica Vulama, Vesna Volf

01/2831-160, 2831-134

3

Kloštar Ivanić

MATIČNI URED KLOŠTAR IVANIĆ

Kloštar Ivanić, Školska 22

Marica Pavanić

01/2892-221

4

Jastrebarsko

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2 (dvorišna
zgrada)

Helena Lončar, Nada Jagodić

01/6284-464

5

Klinča Sela

MATIČNI URED KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28e

Danica Posinak

01/6289-350

6

Krašić i Žumberak

MATIČNI URED KRAŠIĆ
(izdaju se potvrde
za općine Krašić i Žumberak)

Krašić, Krašić 101

Đurđica Rak

01/6270-002

7

Samobor

ISPOSTAVA SAMOBOR

Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Cvetka Radulović, Danica Pučar

01/3378-224, 3378-243

8

Stupnik

MATIČNI URED STUPNIK - MP STUPNIK

Gornji Stupnik, Gornjostupnička 33

Barica Jandrilić

01/6588-701

9

Sveta Nedelja

MATIČNI URED SVETA NEDJELJA

Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 5

Melita Križetić

01/3373-565

10

Sveti Ivan Zelina

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

Sveti Ivan Zelina
Trg A. Starčevića 12
(soba 19)

Štefica Hrković, Štefica Poldrugač

01/2060-489

11

Velika Gorica

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

Marija Hrvoić, Nada Kovačić

01/6254-029

12

Velika Gorica

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA

Velika Mlaka, B. Bušića 7

Nataša Hećimović

098/936-4588

13

Vrbovec

ISPOSTAVA VRBOVEC

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9

Mladena Sesvečan, Marica Pavlović

01/2724-002, 2791-122

14

Dubrava

MATIČNI URED DUBRAVA

Dubrava, Braće Radić 2

Vesna Stričak

01/2725-405

15

Zaprešić

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

Dubravko Iveković, Branko Ištuk

01/3350-638

16

Jakovlje

MATIČNI URED JAKOVLJE

Jakovlje, Adele Sixta 2

Martina Gašparević

01/3351-204