PODATCI O RADU NA DAN NAJAVLJENOG ŠTRAJKA 2. listopada 2015. godine