PODATCI O RADU NA DAN NAJAVLJENOG ŠTRAJKA 30 rujna 2015. godine