PODATCI O RADU NA DAN NAJAVLJENOG ŠTRAJKA 1 listopada 2015. godine