PODATCI O RADU NA DAN NAJAVLJENOG ŠTRAJKA 28.09.2015. godine