PODATCI O RADU NA DAN NAJAVLJENOG ŠTRAJKA 25 rujna 2015. godine