PODATCI O RADU NA DAN NAJAVLJENOG ŠTRAJKA 29 rujna 2015. godine