Opći akti

verzija za ispisverzija za ispis


Plan Klasifikacijskih oznaka za 2018. godinu
2017. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata
2015. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata


Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva


Pravilnici o unutarnjem redu