OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-01/14-05/01
URBROJ: 238-06-02/2-14-1
Zagreb, 25. ožujak 2014.


Sukladno članku 61. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), uz prethodno odobrenje Ministarstva uprave KLASA: 112-02/14-01/221 URBROJ: 515-04-01-02/2-14-2 od 06. ožujka 2014. godine, Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji raspisuje
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao

(na vrijeme od godine dana)


- SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE (sa mjestom rada u Ispostavi Velika Gorica)
Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove, 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke (prije VSS),
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.