ODLUKA o određivanju uredovnih dana za rad matičnih ureda i matičnih područja

03. srpnja 2014.

Kako zbog godišnjih odmora nismo u mogućnosti organizirati rad sukladno Odluci o određivanju uredovnih dana za rad matičnih ureda i matičnih područja KLASA: 023-01/14-01/16, URBROJ: 238-04/1-14-1 od 23. travnja 2014. godine, u privitku dostavljamo Odluku o određivanju uredovnih dana za rad matičnih ureda i matičnih područja KLASA: 113-02/14-01/01; URBROJ: 238-04/1-14-2 od 01. srpnja 2014. godine, a kojom se utvrđuje rad matičnih ureda i matičnih područja za vrijeme trajanja godišnjih odmora.