Odluka o obvezi rada Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji


Popis
lokacija za izdavanje potvrda na dan izboraBROJ

GRAD/OPĆINA

MJESTO IZDAVANJA POTVRDE

ADRESA

IME I PREZIME SLUŽBENIKA

TELEFON

1

Dugo Selo

ISPOSTAVA DUGO SELO

Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Snježana Sabljak, Mirjana Drugović

01/2753-122, 2753-208

2

Brckovljani

DOM KULTURE A. CESAREC

Brckovljani, Stjepana Radića 80

Dražena Ursa

098/9130-168

3

Rugvica

OPĆINA RUGVICA

Rugvica, Trg Josipa Predavca 1

Dubravka Mladen

098/9621-925

4

Ivanić-Grad

ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD

Ivanić-Grad, Trg V.Nazora 1

Štefica Vulama, Vesna Volf

01/2831-160, 2831-134

5

Kloštar Ivanić

MATIČNI URED KLOŠTAR IVANIĆ

Kloštar Ivanić, Školska 22

Marica Pavanić

01/2892-221

6

Križ

MATIČNI URED KRIŽ

Križ, Zagrebačka 7

Danica Majstorović

01/2824-503

7

Jastrebarsko

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2 (dvorišna
zgrada)

Helena Lončar, Nada Jagodić

01/6284-464

8

Klinča Sela

MATIČNI URED KLINČA SELA

Klinča Sela, Karlovačka 28e

Danica Posinak

01/6289-350

9

Krašić i Žumberak

MATIČNI URED KRAŠIĆ
(izdaju se potvrde
za općine Krašić i Žumberak)

Krašić, Krašić 101

Đurđica Rak

01/6270-002

10

Pisarovina

MATIČNI URED PISAROVINA

Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13

Ljubica Prigled

01/6291-196

11

Samobor

ISPOSTAVA SAMOBOR

Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Cvetka Radulović, Danica Pučar

01/3378-224, 3378-243

12

Stupnik

MATIČNI URED STUPNIK - MP STUPNIK

Gornji Stupnik, Gornjostupnička 33

Barica Jandrilić

01/6588-701

13

Sveta Nedelja

MATIČNI URED SVETA NEDJELJA

Sveta Nedjelja, Trg Ante Starčevića 5

Melita Križetić

01/3373-565

14

Sveti Ivan Zelina

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

Sveti Ivan Zelina
Trg A. Starčevića 12
(soba 19)

Štefica Hrković, Štefica Poldrugač

01/2060-489

15

Bedenica

OPĆINA BEDENICA

Bedenica, Bedenica 112

Zvonko Došen (od 07. do 13. sati), Biserka
Puhelek (od 13. do 19. sati)

01/2043-550

16

Velika Gorica

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

Marija Hrvoić, Nada Kovačić

01/6254-029

17

Velika Gorica

DRUŠTVENI DOM ČRNKOVEC

Črnkovec, Črnkovec 53

Stjepan Vugrinec

098/916-7446

18

Velika Gorica

DRUŠTVENI DOM LUKAVEC

Lukavec, Dolenska 1

Vesna Vidović

095/875-5820

19

Velika Gorica

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA

Velika Mlaka, B. Bušića 7

Nataša Hećimović

098/936-4588

20

Velika Gorica

DRUŠTVENI DOM VUKOVINA

Vukovina, Stara cesta 14

Sandra Petrić

099/785-8125

21

Kravarsko

MATIČNI URED POKUPSKO (MP Kravarsko)

Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1

Mirjana Tačković

098/316-459

22

Orle

OPĆINA ORLE

Orle, Orle 5

Mirela Marušić

098/868-181

23

Pokupsko

OPĆINA POKUPSKO

Pokupsko, Pokupsko 25a

Dijana Vuglenović

098/1720-624

24

Vrbovec

ISPOSTAVA VRBOVEC

Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9

Mladena Sesvečan, Marica Pavlović

01/2724-002, 2791-122

25

Dubrava

MATIČNI URED DUBRAVA

Dubrava, Braće Radić 2

Vesna Stričak

01/2725-405

26

Farkaševac

OPĆINA FARKAŠEVAC

Farkaševac, Farkaševac 43

Mirjana Mikec

01/2727-003

27

Gradec

OPĆINA GRADEC

Gradec, Gradec 134

Ljubica Šoštarko

01/2797-097

28

Preseka

OPĆINA PRESEKA

Preseka, Preseka 57

Branka Mužar

01/2724-768

29

Rakovec

OPĆINA RAKOVEC

Rakovec, Rakovec 54

Ivanka Križan

01/2798-005

30

Zaprešić

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

Dubravko Iveković, Branko Ištuk

01/3350-638

31

Zaprešić

DRUŠTVENI DOM JABLANOVEC

Jablanovec, Stubička 305

Ivana Pezić

01/3390-433

32

Zaprešić

VATROGASNI DOM POJATNO

Pojatno, Matije Gupca 90

Katica Štipak

091/1226-022

33

Bistra

OPĆINA BISTRA-KULTURNI CENTAR

Poljanica Bistranska, Bistranska 98

Ljiljana Kos

01/3391-618

34

Brdovec

MATIČNI URED BRDOVEČKO PRIGORJE

Prigorje Brdovečko, Zagrebačka 24

Vesna Bukovina

01/3397-274

35

Dubravica

OPĆINA DUBRAVICA

Dubravica, Pavla Štoosa 3

Irena Krklec

01/3399-360

36

Jakovlje

MATIČNI URED JAKOVLJE

Jakovlje, Adele Sixta 2

Martina Gašparević

01/3351-204

37

Luka

OPĆINA LUKA

Luka, Trg Svetog Roka 1

Štefica Kaužljar

01/3357-679

38

Marija Gorica

OPĆINA MARIJA GORICA

Marija Gorica, Gorička 18a

Mirjana Filipčić

01/3396-455

39

Pušća

MATIČNI URED PUŠĆA

Donja Pušća, Kumrovečka 109

Ana Kolarić

01/3353-276

POPIS
BIRAČKA MJESTA-PILOT PROJEKT E-IZVODI
Adresa

Dopodne

Popodne

DRUŠTVENI DOM BESTOVJE,
BESTOVJE, PRUDNJACI 1

Tomislav Leskovar

Dubravko Tarle

DRUŠTVENI DOM BESTOVJE,
BESTOVJE, PRUDNJACI 1

Nikša Matić

Barbara Maričević

DRUŠTVENI DOM BREZJE,
BREZJE, F.GREDELJA 4

Marina Kovačićek

Nikolina Kostelac

PODRUČNA ŠKOLA
KERESTINEC, KERESTINEC,MATE LOVRAKA 3

Anamarija Bešlić

Ivana Ringel

PODRUČNA ŠKOLA
KERESTINEC, KERESTINEC,MATE LOVRAKA 3

Smilja Blažek

Barica Vinšćak

DRUŠTVENI DOM MALA
GORICA, MALA GORICA, ULICA AUGUSTA ŠENOE 34

Roberta Žalac

Valentina Blažek

ZGRADA GRADSKE UPRAVE,
SVETA NEDJELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5

Svjetlana Breitenfeld

Zoran Perović

DRUŠTVENI DOM JAGNJIĆ
DOL, JAGNJIĆ DOL, IVANSKA BB

Danijela Tustić

Milka Stanec

DRUŠTVENI DOM NOVAKI,
NOVAKI, NOVAČKA 16

Nevija Šijaković

Petra Pavetić

DRUŠTVENI DOM NOVAKI,
NOVAKI, NOVAČKA 16

Zlatko Šijaković

Marijana Stepanić

DRUŠTVENI DOM OREŠJE,
OREŠJE, TRG LIPA 1

Ivan Kuljovski

Branka Cvetković

PODRUČNA ŠKOLA RAKITJE,
RAKITJE, ŠKOLSKA 2

Anamarija Vizec

Andreja Martinčević

PODRUČNA ŠKOLA RAKITJE,
RAKITJE, ŠKOLSKA 2

Iva Štruklec

Marina Koletić Tisak

PODRUČNA ŠKOLA STRMEC,
STRMEC, ŠKOLSKA 13

Mladen Obelić

Maja Rađenović Fijan

PODRUČNA ŠKOLA STRMEC,
STRMEC, ŠKOLSKA 13

Dragica Popović Obelić

Marija Matelić

PODRUČNA ŠKOLA STRMEC,
STRMEC, ŠKOLSKA 13

Emanuel Popović

Martina Sivec