ODLUKA o obvezi rada

      REPUBLIKA HRVATSKA
     URED DRŽAVNE UPRAVE
   U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 013-01/16-01/10
URBROJ: 238-01-16-8
Zagreb, 25.08.2016.


    Na temelju članka 57. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11), Odluke Predsjednice Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (NN 70/16) i  Odluke Vlade Republike Hrvatske o obvezi rada Ureda državne uprave radi provedbe prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (NN  76/16), predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi


ODLUKU
o obvezi rada Ureda državne uprave
u Zagrebačkoj županijiI

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji radit će, radi pripreme, provjere i izrade popisa birača te izdavanje potvrda za glasovanje, dana

27. kolovoza 2016. godine od 8,00 do 14,00 sati

31. kolovoza 2016. godine do 24,00 sata,

11. rujna 2016. godine od 7,00 do 19,00 sati,


na slijedećim lokacijama:Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Referent za popis birača: Snježana Sabljak

Tel. i fax: 2753-208

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Sv. I. Zelina, Trg Ante Starčevića 12

Referent za popis birača: Štefica Hrković

Tel. i fax: 2060-489

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Ivanić-Grad, Trg Vladimira nazora 1

Referent za popis birača: Štefica Vulama

Tel. i fax: 2831-160

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

Referent za popis birača: Marija Hrvoić

Tel: 6254-029, fax: 6254-022

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 2

Referent za popis birača: Helena Lončar

Tel. i fax: 6284-464

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9

Referent za popis birača: Mladena Sesvečan

Tel: 2791-122,
tel. i fax: 2724-002

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Referent za popis birača: Branka Badovinac

Tel.: 3378-224, 3378-222, fax: 3378-223

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

Referent za popis birača: Dubravko Iveković

Tel: 3350-638, fax: 3350-617


te u sjedištu Ureda u Zagrebu, Trg J.J.Strossmayera 4 :

Služba za opću upravu: Ljubica Jurčević, voditelj Službe                               

Služba za zajedničke poslove:
1. Ivica Validžić, viši informatički referent
2. Andreja Štefiček, stručni referent
3. Svjetlana Breitenfeld, upravni referent za ljudske potencijaleII

    Dana 11. rujna 2016. godine Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji raditi će radi izdavanja potvrda za glasovanje u vremenu od 7,00-19,00 sati na lokacijama koje su navedene u tabeli koja čini sastavni dio ove Odluke.
    Državnim službenicima koji će na dan izbora raditi na izdavanju potvrda za glasovanje daje se ovlaštenje za potpisivanje istih.III

    Zadužuje se voditelj Službe za opću upravu za provedbu ove Odluke i vođenje evidencije o radnom vremenu radi isplate naknade službenicima i namještenicima za rad na dan određen ovom Odlukom.


IV

    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Ureda.


PREDSTOJNIK

Joško Bule, dipl. iur.