ODLUKA o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-01/14-01/05
URBROJ: 238-06-02/2-14-402
Zagreb, 02. svibanj 2014.

Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi
ODLUKU
o
djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme1. Djelomično se obustavlja postupak prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, po raspisanom javnom natječaju KLASA: 112-01/14-01/5 URBROJ: 238-06-02/2-14-1 objavljenom u  "Narodnim novinama" broj 14/14, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, dana 05. veljače 2014. godine, za radno mjesto:
- zamjenik/ica predstojnika, 1 izvršitelj/ica

2. ...