OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ

KLASA: 013-01/14-01/10
URBROJ: 238-04/1-14-2
Zagreb, 29. travnja 2014.


Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12) Ured državne uprave daje slijedeću


OBJAVU BIRAČIMA


Općinsko vijeće Općine Križ na sjednici održanoj 23. travnja 2014. godine donijelo je
Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije", na oglasnoj ploči Općine Križ, na internet stranici Općine Križ i putem Obiteljskog radio Ivanića.
Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja 25. svibnja 2014. godine.