OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor


R E P U B L I K A    H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE U   
       ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA:  013-01/16-01/10
URBROJ: 238-01-16-2
Zagreb, 01. kolovoza 2016.OBAVIJEST BIRAČIMA
Nastavno na Objavu biračima Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/16-01/33; URBROJ:51503-01-02/1-16-02 od 30. srpnja 2016. godine, daju se slijedeće obavijesti.

Zainteresirani birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta te podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta zaključno do 31. kolovoza 2016. svakim radnim danom u radno vrijeme od 7,00-15,00 sati.
Na dan 27. kolovoza 2016. godine (subota) zahtjevi će se zaprimati od 8,00-14,00 sati, a na dan 31. kolovoza 2016. godine zahtjevi će se zaprimati do 16,00 sati.

Obrasci na kojima se podnose pojedini zahtjevi dostupni su i na web stranicama Ministarstva uprave.

Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrže podatak o nacionalnoj pripadnosti, birači mogu dati izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispraviti upisani podatak. Posebno se pozivaju pripadnici nacionalnih manjina koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Informacije se mogu dobiti u Ispostavama ovoga Ureda državne uprave na dolje označene brojeve telefona.

Zahtjevi, odnosno izjave o nacionalnoj pripadnosti se mogu podnijeti u Ispostavama Ureda državne uprave zaključno do srijede 31. kolovoza 2016. godine, do 16,00 sati, i to u:Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za opću upravu,

Ispostava Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Referent za popis birača: Snježana Sabljak

Tel. i fax: 2753-208

email: snjezana.sabljak@uduzz.hr

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za opću upravu,

Ispostava Sv. I. Zelina,  Trg Ante Starčevića 12

Referent za popis birača: Štefica Hrković

Tel. i fax:2060-489

email: stefica.hrkovic@uduzz.hr

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,  Služba za opću upravu,

Ispostava Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1

Referent za popis birača: Štefica Vulama

Tel. i fax: 2831-160

email: stefica.vulama@uduzz.hr

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,  Služba za opću upravu,

Ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

Referent za popis birača: Marija Hrvoić

Tel: 6254-029, fax: 6254-022

email: marija.hrvoic@uduzz.hr

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za opću upravu,

Ispostava Jastrebarsko,  Vlatka Mačeka 2

Referent za popis birača: Helena Lončar

Tel. i fax: 6284-464

email: helena.loncar@uduzz.hr

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za opću upravu,

Ispostava Vrbovec, Trg Petra Zrinskog

Referent za popis birača: Mladena Sesvečan

Tel:2791-122, tel. i fax: 2724-002

email: mladena.sesvecan@uduzz.hr

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,  Služba za opću upravu,

Ispostava Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Referent za popis birača: Branka Badovinac

Tel. :3378-224, 3378-222, fax: 3378-223

email: branka.badovinac@uduzz.hr

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,  Služba za opću upravu,

Ispostava Zaprešić,  Trg žrtava fašizma 1

Matičar: Dubravko Iveković

Tel: 3350-638, fax: 3350-617

email: dubravko.ivekovic@uduzz.hr


Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje i to za sve vrijeme glasovanja u Ispostavama ovoga Ureda državne uprave navedenim u gornjoj tablici.

 


  PREDSTOJNIK
  Joško Bule, dipl.iur