OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Jakovlje i to za Mjesni odbor Igrišće, Mjesni odbor Jakovlje i Mjesni odbor Kraljev vrh