OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Rugvica

KLASA: 013-01/14-01/14
URBROJ: 238-04/1-14-2
Zagreb, 12. svibnja 2014.

 

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12) Ured državne uprave daje slijedeću

OBJAVU BIRAČIMA

Općinsko vijeće Općine Rugvica na sjednici održanoj 05. travnja 2014. godine donijelo je

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Rugvica.

Odluka stupa na snagu 14. svibnja 2014. godine, a objavljena je u Službenom glasniku Općine Rugvica od 06. svibnja 2014.

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja 15. lipnja 2014. godine.