OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

    Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na sjednici održanoj 13. veljače 2014. godine, na temelju članka 2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 34/13) donijelo je

    Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

Za dan provedbe izbora određena je

nedjelja 16. ožujka 2014. godine.