OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bistra