OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području grada Vrbovca