OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

URED DRŽAVNE UPRAVE U

ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Služba za opću upravu

KLASA: 013-01/15-01/20

URBROJ: 238-04/1-15-2

Zagreb, 07. listopada 2015.

 

OBAVIJEST BIRAČIMA

 

Nastavno na Objavu biračima Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/15-01/57, URBROJ: 515-03-01-02/1-15-2 od 6. listopada 2015. godine, daju se slijedeće obavijesti.

 

Zainteresirani birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta te podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme od 7,00-15,00 sati, na dan 24. listopada 2015. godine (subota) od 8,00-14,00 sati, a na dan 28. listopada 2015. godine zahtjevi će se zaprimati do 16,00 sati.

 

Obrasci na kojima se podnose pojedini zahtjevi dostupni su i na web stranicama Ministarstva uprave.

 

Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrže podatak o nacionalnoj pripadnosti, birači mogu dati izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispraviti upisani podatak. Posebno se pozivaju pripadnici nacionalnih manjina koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

 

Informacije se mogu dobiti u Ispostavama ovoga Ureda državne uprave na dolje označene brojeve telefona.

 

Zahtjevi, odnosno izjave o nacionalnoj pripadnosti se mogu podnijeti u Ispostavama Ureda državne uprave zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine, do 16,00 sati, i to u:

 

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Referent za popis birača: Snježana Sabljak

Tel. i fax: 2753-208

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Sv. I. Zelina, Trg Ante Starčevića 12

Referent za popis birača: Štefica Hrković

Tel. i fax: 2060-489

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Ivanić-Grad, Trg Vladimira nazora 1

Referent za popis birača: Štefica Vulama

Tel. i fax: 2831-160

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

Referent za popis birača: Marija Hrvoić

Tel: 6254-029, fax: 6254-022

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 2

Referent za popis birača: Helena Lončar

Tel. i fax: 6284-464

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Vrbovec, Trg Petra Zrinskog

Referent za popis birača: Mladena Sesvećan

Tel:2791-122, tel. i fax: 2724-002

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Samobor, Trg kralja Tomislava 5

Referent za popis birača: Branka Badovinac

Tel. :3378-224, 3378-222, fax: 3378-223

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,

Služba za opću upravu,

Ispostava Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

Referent za popis birača: Josip Gregurović

Tel: 3350-638, fax: 3350-617

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje i to za sve vrijeme glasovanja u Ispostavama ovoga Ureda državne uprave navedenim u gornjoj tablici.

 

 

 

 

Voditelj Službe za opću upravu:

Siniša Čurla, dipl .iur.