OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
       MINISTARSTVO UPRAVE

KLASA:      013-01/14-01/98
URBROJ:    515-03-01-02/1-14-2
Zagreb,       24. studenoga 2014.


OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Za dan održavanja izbora određena je
nedjelja 28. prosinca 2014. godine.