OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

KLASA: 013-01/14-01/27
URBROJ: 515-03-01-02/4-13-2
Zagreb, 21. ožujka 2014.

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 18. ožujka 2014. donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave, a objavljena je u "Narodnim novinama", broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine.


Za dan održavanja izbora određena je
nedjelja, 25. svibnja 2014. godine.
Popis nadležnih ureda u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji

podnošenje zahtjeva: Zahtjevi se mogu upućivati na slijedeći način:
- USMENO – osobni dolazak s identifikacijskom ispravom na uvid
- PISANO – putem pošte uz priloženu presliku identifikacijske isprave
- PUTEM MAIL-a – uz skeniranu identifikacijsku ispravu

obrasci - državljani Republike Hrvatske:
  1. ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS
  2. ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA
  3. ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU
  4. ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE
  5. ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU
  6. ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE
  7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

obrasci - državljani drugih država članica EU:
  1. OBRAZAC ZAHJEVA ZA UPIS U REGISTAR BIRAČA
  2. OBRAZAC IZJAVE